You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Despre returnare

Informații despre returnarea produselor


Inainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Consumator.


Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

 

Vanzatorul va rambursa contravaloarea produsului returnat in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract. Rambursarea se va face prin mandat postal sau transfer bancar, in functie de optiunea Consumatorului.

 

Cu exceptia cazului in care comerciantul s-a oferit sa recupereze el insusi bunurile, in cazul contractelor de vanzare, comerciantul poate amana rambursarea pana la data receptionarii bunurilor care au facut  obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform careia acesta a trimis bunurile catre comerciant luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

 

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract urmatoarele:

 

-  contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a Contractului de catre Vanzator;

 

-  furnizarea de Bunuri si/sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care Vanzatorul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 

-  furnizarea de Bunuri confectionate dupa specificatiile prezentate de Cumparator sau personalizate in mod clar;

 

-  furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid

 

-  furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Cumparator;

 

-  furnizarea de Bunuri care sunt, dup. livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 

-  furnizarea de bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii Contractului, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 (treizeci) de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care Vanzatorul nu le poate controla;

 

-  contractele in cazul carora Cumparatorul a solicitat in mod special Vanzatorului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere.  

Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de Cumparator sau furnizeaza alte Bunuri decat piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

 

-  furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;

 

-  furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;

  

-  furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al Cumparatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere. Aceste limitari se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

 

 Exercitarea dreptului de retragere

  

·         Consumatorul informeaza Vanzatorul cu privire la decizia de retragere din contract prin completarea formularului de retragere si returnare produs :


                                                                  Formular de retragere si returnare produs


(prezentul formular se trimite inapoi completat doar daca doriti sa va retrageti din contract in conformitate cu legislatia in vigoare : OUG34/.sensul celor )


—  Catre ______________________________________________[aici se introduce numele, adresa fizica completa si numarul de telefon si/sau num.rul de fax si/sau adresa de e-mail a comerciantului]:


—  Va informez/va informam  prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastra din contractul ______________________ [aici se introduce nemarul contractului sau al facturii initiale] referitor la vanzarea urmatoarelor bunuri _______________ [aici se introduc toate codurile , descrierea, cantitatea si pretul unitar fara TVA al bunurilor in discutie asa cum apar in factura primita initial] , comandate la data ____________/primite la data _______________ [data se completeaza in format ziua/luna/an]. Produsele le voi returna in aceeasi stare in care mi-au fost returnate, conform OUG34/2014, prin _____________________ [aici se completeza numele curierului postal sau rapid ales de consumator pentru returnarea produselor], suportand eu integral costul de returnare .


—  Solicit rambursarea contravalorii produsului/produselor returnat/returnate prin :


 


              Mandat postal ; banii se vor ridica de catre consumator de la Oficiul postal la care este arondata adresa de domiciliu.    


 


              Virament bancar, in contul personal nr ______________________________________ deschis la banca ______________________________________.


—  Numele si prenumele consumatorului  (consumatorilor)


—  Adresa completa a consumatorului  (consumatorilor), inclusiv numar de telefon si adresa de email.


—  Semnatura  consumatorului  (consumatorilor)  (doar  în  cazul  în  care  acest  formular  este  notificat  pe  hârtie)


—  Data completarii formularului de retragere si returnare produs ( obligatorie ).

 

·         Consumatorul suporta doar costurile directe legate de returnarea bunurilor, cu exceptia cazului in care comerciantul accepta sa suporte el acele costuri. In cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, in cazul carora bunurile au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul incheierii contractului, comerciantul preia bunurile pe cheltuiala sa daca bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate in mod normal prin posta.